web analytics
Online Payment Login/Register
Contact Us
DOBRY BIZNES PLAN – KLUCZ DO SUKCESU

DOBRY BIZNES PLAN – KLUCZ DO SUKCESU

Business-Plans-for-Smaller-Organisations

Prowadzenie własnej firmy może wydawać się trudne. Trzeba pamiętać o tylu sprawach, że czasem można czuć się zaguionym. Dlatego każdy przedsiębiorca potrzebuje dobrze skonstruowanego planu, opisującego każdy aspekt prowadzenia działalności – biznes planu.

Czym właściwie jest biznes plan?

Biznes plan to oficjalny dokument wymagany od właścicieli firm zwłaszcza przez instytucje kredytowe i inwestorów. Zawiera listę celów przedsiębiorstwa, wyjaśnienie, dlaczego zarządzający firmą uważają, że są w stanie te cele osiągnąć i w jaki sposób to zrobią. Biznes plan powinien zawierać informacje dotyczące zespołu zarządzającego, plan marketingowy, plan finansowy, analizę ryzyka i wiele więcej.

Jakie informacje powinien zawierać biznes plan?

Szczegółowe informacje będą się różnić w zależności od tego, kto jest docelowym odbiorcą, ale pewne dane muszą znaleźć się w każdym biznes planie:

•          streszczenie najważniejszych informacji, które ma na celu zwrócenie uwagi potencjalnych pożyczkodawców lub inwestorów;

•          dane osobowe najważniejszych osób w firmie wraz z zakresem ich obowiązków,

kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;

•          badanie rynku zawierające szczegółowy opis konkurencji oraz szanse produktu lub usługi na rynku;

•          plan marketingowy ukierunkowany na zwiększenie sprzedaży produktu potencjalnym lub obecnym klientom;

•          aktualne i archiwalne dane finansowe przedsiębiorstwa;

•          prognozy finansowe obejmujące trzy do pięciu lat; prognozy należy przygotować w takiej formie, jak informacje obejmujące ubiegłe lata działalności firmy;

•          prognozy alternatywne, ukazujące możliwe scenariusze w przypadku nieosiągnięcia niektórych celów przedsiębiorstwa;

•          prognozę przepływu środków pieniężnych obejmującą dwa do trzech lat wprzód; prognoza powinna zawierać sugerowaną kwotę, której pożyczki/kapitału, której firma będzie potrzebować;

•          jak będzie przebiegało zarządzanie finansowe w ciągu lat uwzględnionych w prognozach i jak przedsiębiorstwo będzie spłacać potencjalną pożyczkę.

W jaki sposób biznes plan może pomóc mojej firmie?

Przygotowanie dobrego biznes planu jest kluczowe dla zapewnienia przedsiębiorstwu finansowania. Porządny plan pomoże potencjalnym pożyczkodawcom lub inwestorom zrozumieć wizję i cele Twojego biznesu. Sporządzenie biznes planu pomaga również zarządzającym firmą lepiej ją zrozumieć i dostrzec pewne aspekty, które wcześniej umknęły ich uwadze. Ponadto biznes plan zwraca uwagę na potencjalne ryzyka oraz na potencjalne scenariusze wydarzeń w przypadku nieosiągnięcia przez przedsiębiorstwo założonych celów; szczególnie, jaki może mieć to wpływ na finansowanie firmy.

Każdy biznes plan musi zawierać informacje na temat zaangażowania środków własnych w biznes. Jeżeli cokolwiek wzbudzi u inwestora lub pożyczkodawcy wątpliwości co do gotowości właściciela firmy do zaryzykowania własnego kapitału, otrzymanie niezbędnych środków finansowych stanie się trudne, a może nawet niemożliwe. W biznes planie powinny również znaleźć się dane dotyczące wszystkich pożyczek, które firma otrzymała w przeszłości od innych instytucji (lub kapitał uzyskany od innych inwestorów). Fakt, że ktoś inny zainwestował swoje pieniądze w rozwój Twojego przedsiębiorstwa świadczy o tym, że jesteś wiarygodnym pożyczkobiorcą oraz że w Twoją firmę warto zainwestować. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę, Twój biznes plan musi wykazywać, że będziesz w stanie spłacić pożyczkę wraz z odsetkami w umówionym terminie. A jeśli chcesz pozyskać inwestora, Twój plan powinien zawierać informacje o trybie wypłacania dywidend i o prognozowanym wzroście wartości udziałów.

Podsumowując, dzięki dobremu biznes planowi możesz zdobyć gotówkę, której potrzbujesz, aby rozwinąć skrzydła. Jeśli nie jesteś pewien jak przygotować profesjonalny biznes plan, skontaktuj się Target Accounting. Pomożemy Ci, tak jak pomogliśmy już wielu przedsiębiorcom osiągnąć sukces!