web analytics
Online Payment Login/Register
Contact Us

Nowe stawki krajowej płacy minimalnej

Od 1 października stawki krajowej płacy minimalnej wygladają następująco:

  • Powyżej 21 lat – £6.50
  • 18 – 20 lat – £5.13
  • Poniżej 18 lat – £3.79
  • Praktykant – £2.73

6 października – Wszyscy pracodawcy zatrudniający 10 lub więcej pracowników i wszystkie firmy utworzone w roku podatkowym 2014-15 muszą  być na bieżąco ze złożeniem RTI do tej daty. Przed 6 kwietnia żadne dane nie były wymagane oraz kary nie były egzekwowane. Od 6 października wszystkie zwroty za FPS i EPS dla płatności dokonanych od 6 kwietnia muszą być dostarczone i złożone w kolejności.

6 października – Opłaty za opóźnienia w złożeniu zeznania dla firm z liczbą 10 lub więcej pracowników i wszystkich nowych firm utworzonych w roku podatkowym 2014-15 wchodzą w życie i są pobierane w oparciu o ruchomą skalę jako procent od spodziewanej złożonej wartości FPS. Nie będzie opłaty za jedno opóźnienie w złożeniu  zeznania w roku podatkowym (wliczając koniec roku podatkowego, planowo od 20 kwietnia 2015 roku). Każde kolejne opóźnienie  będzie skutkowało opłatą w nastepujący sposób:

 Liczba pracowników  Miesięczna kara za sprawozdanie PAYE
 1 – 9*  £100*
 10 – 49  £200
 50 – 249  £300
 250 +  £400

*Ta opłata zostanie wycofana w marcu 2015 roku

Następujące opłaty dziennych odsetek będą miały zastosowanie do należnych  zaległych pieniędzy dla wszystkich przedsiębiorstw:

  • 1 – 3 opóźnień  –  opłata będzie pobierana w wysokości 1{84cd2a1ed79640e7d0414365cdf56528b155d8417f8ab9b27627206ef90f1f75} opóźnionej szacowanej wartości
  • 4 – 6 opóźnień  –  opłata będzie pobierana w wysokości 2{84cd2a1ed79640e7d0414365cdf56528b155d8417f8ab9b27627206ef90f1f75} opóźnionej szacowanej wartości
  • 7 – 9 opóźnień  –  opłata będzie pobierana w wysokości 3{84cd2a1ed79640e7d0414365cdf56528b155d8417f8ab9b27627206ef90f1f75} opóźnionej szacowanej wartości
  • 10 lub wiecej opóźnień  –  opłata będzie pobierana w wysokości 4{84cd2a1ed79640e7d0414365cdf56528b155d8417f8ab9b27627206ef90f1f75} opóźnionej szacowanej wartości. Standardowe opłaty za późne, niekompletne lub nieprawdziwe oświadczenia złożone na koniec roku podatkowego obowiazują wszystkich. Dalsze informacje będą podawane w rocznym poradniku podatkowym.

19 października – płatności podatkowe do HMRC wynikające z wszelkich umów rozliczeniowych PAYE zadeklarowane jako niewielkie, nieregularne lub niewykonalne płatności na rzecz pracowników w roku podatkowym 2013-14, gdy pracodawca wykazał zobowiązanie podatkowe w sprawozdaniu.

Jeśli miesięczna lub kwartalna kwota nadal nie została zapłacona w całości po upływie sześciu miesięcy naliczona będzie kara w wysokości 5 {84cd2a1ed79640e7d0414365cdf56528b155d8417f8ab9b27627206ef90f1f75} niezapłaconej kwoty. Kolejna kara w wysokości 5 {84cd2a1ed79640e7d0414365cdf56528b155d8417f8ab9b27627206ef90f1f75} będzie naliczona, jeśli zobowiązanie nie zostanie uregulowane w przeciągu 12 miesięcy. Kary te mogą być naliczane dodatkowo do kar dla płatności miesięcznych i kwartalnych, opisanych w poprzedniej części i zastosowane nawet w przypadku, kiedy tylko jedna płatność w roku podatkowym była opóźniona.