web analytics
Online Payment Login/Register
Contact Us
Tax Return Self Assessment za rok 2019/2020

Tax Return Self Assessment za rok 2019/2020

Tax Return Self Assessment za rok 2019/2020

Złożenie Self Assessment nawet o minutę później, spowoduje automatyczne nałożenie kary w wysokości £100.

Obowiązek rozliczenia dotyczy przede wszystkim osób samozatrudnionych, które powinny wykazać przed urzędem swoje przychody oraz koszty. Należy pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy działalność nie przyniosła żadnych dochodów, również należy złożyć zeznanie podatkowe.

Pamietaj, że na zeznaniu podatkowym Tax Return wpisujesz wszystkie dochody osiągnięte w danym roku podatkowym! Nie tylko te z działalności gospodarczej.

Czy muszę się rozliczyć w Polsce?

Pomiędzy Polską i Wielką Brytanią została zawarta umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, aby uniknąć opłacania podatku za te same dochody w obydwu krajach. Nie oznacza to jednak zwolnienia z obowiązku rozliczenia w Polsce. Brytyjskie dochody są rozliczane w oparciu o metodę wyłączenia z progresją – nie są one opodatkowane w Polsce, jednak mają znaczenie przy obliczeniu łącznej kwoty dochodu oraz stawki opodatkowania dla dochodów polskich. Oznacza to, że obowiązek wykazania dochodów mają osoby, które w danym roku podatkowym miały również dochody w innych krajach.

Ze względu na to, że rok podatkowy w Polsce różni się od roku podatkowego w Wielkiej Brytanii, przy polskim zeznaniu należy wykazać dochody osiągnięte w Wielkiej Brytanii w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.

Okoliczności, w których zawsze będziesz musiał wypełnić zeznanie podatkowe i rozliczyć się z podatku – jeśli jesteś:

  • zarejestrowany jako self-employed/sole trader/partnership, czyli prowadzisz działalność gospodarczą na terenie UK
  • dyrektorem firmy Ltd
  • syndykiem
  • pobierasz emeryturę z zagranicy
  • osiągasz dochody z najmu, np.: wynajmujesz odpłatnie mieszkanie
  • otrzymujesz dochody z zagranicy

Aby być na bieżąco w sprawach podatkowych i księgowych, regularnie sprawdzaj
naszą stronę :https://www.targetaccounting.co.uk/pl/

31 stycznia, godzina 23:59 – ostateczny termin złożenia rozliczenia Self Assessment (tylko w wersji online)
31 stycznia, godzina 23:59 – ostateczny termin zapłacenia podatku