web analytics
Online Payment Login/Register
Contact Us

Ważne terminy w czerwcu i lipcu

deadline

Poniżej znajdziesz listę najważniejszych terminów, w których trzeba złożyć dokumenty związane z prowadzeniem małej firmy, uporządkowanych w kolejności chronologicznej.  Deklaracje podatkowe, wnioski o zwolnienie z podatku i wiele innych – znajdziesz tu daty przyjmowania wszystkich dokumentów. Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu i złożeniu formularzy lub masz inne pytania, skontaktuj się z nami.

19 czerwca 2013 r.

 • termin składania miesięcznych deklaracji przez firmy wpisane do Rejestru wykonawców i podwykonawców branży budowlanej (Construction Industry Scheme, CIS)

 • termin dokonywania płatności w formie nieelektronicznej przez firmy wpisane do CIS

 • termin dokonywania comiesięcznej płatności PAYE/Class 1 NICs (podatku dochodowego/ składki na ubezpieczenie społeczne 1. klasy) w formie nieelektronicznej

22 czerwca 2013 r.

 • termin dokonywania płatności online przez firmy wpisane do CIS

 • termin dokonywania comiesięcznej płatności PAYE/Class 1 NICs (podatku dochodowego/ składki na ubezpieczenie społeczne 1. klasy) w formie elektronicznej uznawanej przez urzędy

5 lipca 2013 r.

 • koniec kwartału podatkowego i ostatni termin ustalania PAYE Settlement Agreement (program opacania PAYAE) za rok podatkowy zakończony 5 kwietnia 2103 roku

6 lipca 2013 r.

 • ostateczne terminy:
  • składania rocznych formularzy P9D, P11D i P11D(b) dotyczących wydatków i świadczeń do urzędu HM Revenue and Customs.
  • dostarczenia prcownikom formularzy P9D i P11D przez pracodawców.
  • składania formularza 42 lub innych powiązanych formularzy (w celu zgłsozenia świadczeń wypłacanych pracownikom z tytułu posiadania udziałów) do urzędu HM Revenue and Customs.

19 lipca 2013 r.

 • termin składania comiesięcznych deklaracji przez firmy wpisane do CIS

 • termin dokonywania płatności w formie nieelektronicznej przez firmy wpisane do CIS

 • ostateczny termin dokonywania płatności w formie nieelektornicznej za nieuregulowane składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1A (Class 1A NICs) za rok podatkowy zakończony w kwietniu 2012

22 lipca 2013 r.

 • termin dokonywania płatności online przez firmy wpisane do CIS

 • ostateczny termin dokonywania płatności w formie elektornicznej uznawanej przez urzędy za nieuregulowane składki na ubezpieczenie społeczne klasy 1A (Class 1A NICs) za rok podatkowy zakończony w kwietniu 2012 roku

31 lipca 2013 r.

 • ostateczny termin dokonywania płatności z tytułu drugiego Self Assessment w celu rozliczenia roku podatkowego zakończonego 5 kwietnia 2013 r.

Pamiętaj, że wszelkie koszty, jakie ponosisz w celu wypracowania zysku są zwolnione z podatku. Poniżej znajduje się lista kosztów, które możesz odliczyć od podatku.

 1. Księgowi, prawnicy, rzeczoznawcy, architekci i inni specjaliści mogą odliczyć składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej

 • nie możesz odliczać: wszelkich kosztów prawnych związanych z kupnem nieruchomości i dużych sprzętów; kosztów rozstrzygania sporów podatkowych i wszelkich kar pieniężnych za złamanie prawa

 1. Koszty reklam w gazetach, książkach telefonicznych itp., materiałów reklamowych wysyłanych pocztą, ulotek, stron internetowych.

 • nie możesz odliczać: imprez organizowanych dla klientów i dostawców.

 1. Opłaty bankowe, kredyty w rachunku bieżącym i opłaty za karty kredytowe; odsetki od zakupów na raty i płatności za leasing. Alternatywne płatności za usługi finansowe.

 • nie możesz odliczać: spłat pożyczek, kredytów w rachunku bieżącym ani umów finansowych.

 1. Ubezpieczenie samochodu osobowego lub dostawczego, naprawy, serwis, paliwo, parking, opłaty za wynajem, opłaty za dokumenty samochodowe, opłaty za pomoc drogową (AA/RAC); bilety kolejowe, autobusowe, lotnicze, opłaty za taksówki; koszty noclegów w hotelach oraz posiłków na dłuższych wyjazdach służbowych.

 • nie możesz odliczać: prywatnych kosztów samochodowych; mandatów; kosztów zakupu pojazdów; kosztów podróży między domem a miejscem pracy; innych posiłków.

 1. Koszty połączeń z telefonów stacjonarnych, opłaty za internet, obsługę poczty elektronicznej i faksu; koszty przesyłek pocztowych, materiałów biurowych, wydruków i małego sprzętu biurowego; koszty zkupu oprogramowania komputerowego.

 • nie możesz odliczać: części kosztów proporcjonalnych do użytku prywatnego; kosztów nowego telefonu, faksu, sprzętu komputerowego i innego sprzętu.

 1. Płatności dla podwykonawców w sektorze budowlnanym (przed odliczeniem jakiegokolwiek podatku).

 • nie możesz odliczać: płatności za wszelkie prace wykonywane na prywatny użytek.

 1. Koszty dóbr zakupionych w celu odsprzedaży, koszty zużytych surowców, bezpośrednie koszty produkcji dóbr.

 • nie możesz odliczać: dóbr i materiałów kupionych na prywatny użytek; amortyzacji sprzętu.

 1. Koszty wszelkich polis ubezpieczeniowych wykupionych w związku z prowadzeniem działalności.

 • nie możesz odliczać: kwot podlegających zwrotowi

 1. Oprocentowanie kredytów i pożyczek. Alternatywne płatności za usługi finansowe.

 • nie możesz odliczać: kwot spłat pożyczek, kredytów w rachunku bieżącym ani umów finansowych.

 1. Kwoty wliczone do obrotów, które są niezapłacone i odpisane, ponieważ nie będą podlegały zwrotowi.

 • nie możesz odliczać: długów niewliczonych do obrotów; długów związanych z aktywami trwałymi; ogólnych złych kredytów.

 1. Czasopisma branżowe i fachowe oraz subskrypcje; inne wydatki różnego rodzaju związane z prowadzeniem działalności, a nieujęte w konkretnej kategorii.

 • nie możesz odliczać: wpłat na rzecz klubów, organizacji charytatywnych, partii politycznych itp.; części wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności; kosztów odzieży prywatnej.

 1. Czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, opłaty za prowadzenie działalności, rachunki za wodę, światło, ogrzewanie, prąd, ubezpieczenie mienia, ochronę; to samo obowiązuje w przypadku pracy z domu, z tym że można odliczać jedynie kwoty odpowiadające proporcjom zużycia prądu itp. w związku z prowadzeniem działalności.

 • nie możesz odliczać: kosztów użytkowania pomieszczeń niezwiązanych z prowadzeniem działalności ani kosztów nabycia nieruchomości w celu prowadzenia działalności.

 1. Naprawy i konserwacja pomieszczeń biurowych i sprzętu; wymiana drobnych narzędzi i urządzeń.

 • nie możesz odliczać naprawy sprzętów i remontu pomieszczeń prywatnych; kosztów ulepszania lub zmiany pomieszczeń.

 1. Pensje, premie, emerytury, świadczenia dla pracowników; prowizje dla agencji, płatności dla podwykonawców, składki na ubezpieczenie społeczne (NICs) itp.

 • nie możesz odliczać: własnych zarobków ani zysków, składek emerytlnych ani ubezpieczeniowych (NICs); opłat za prace niezwiązane z prowadzeniem działalności.

 

Źródła:

Expenses and allowances for the self-employed – what you need to know

Becoming self employed guide