web analytics
Online Payment Login/Register
Contact Us
Wszystko o payslipie

Wszystko o payslipie

photo1

Mały, lecz bardzo ważny świstek papieru, który pracodawca powinien Ci dostarczyć w dniu wypłaty. Co powinno się w nim znaleźć i kto musi go otrzymać?

Jako pracownik masz prawo wiedzieć, jakie będzie Twoje wynagrodzenie za pracę i jak często będziesz je otrzymywał. Pracodawca musi dostarczyć Ci również szczegółowe pisemne oświadczenie dotyczące płac, czyli payslipa.

Payslip można na polski przetłumaczyć jako pasek wypłaty lub odcinek wypłaty. Jest to dokument zawierający rozliczenie wypłaty, który każdy pracownik powinien dostać od pracodawcy zawsze w dniu wypłaty lub w ciągu 1 dnia roboczego od tej daty. Może być wystawiony w formie papierowej lub elektronicznej.

Kiedy i jak powinna być wypłacana pensja?

Gdy zaczynasz pracę, pracowdawca powinien poinformować cię o:

 • dacie zapłaty
 • formie zapłaty – np. gotówka, czek lub przelew.

Jako osoba zatrudniona, w ciągu 2 miesięcy od  rozpoczęcia pracy, powinieneś otrzymać dokument zawierający warunki wynagrodzenia, takie jak wysokość pensji oraz częstotliwość wypłaty. Zazwyczaj te informacje są wymienione w umowie o pracę.

Kiedy nie powinienem otrzymywać payslipa?

Payslip ci nie przysługuje, jeśli:

 • nie jesteś zatrudnionym pracownikiem (employee) tylko podwykonawcą (sub-contractor) lub wykonawcą (contractor), wolnym strzelcem (freelancer) lub jesteś pracownikiem najemnym (worker).
 • pracujesz w policji,
 • pracujesz w żegludze morskiej jako marynarz, kapitan lub inny członek załogi,
 • pracujesz w rybołówstwie, a twoja pensja jest wypłacana jedynie na podstawie udziałów w zyskach lub zarobkach brutto statku rybackiego.

Jakie informacje powinien zawierać payslip?

Każdy payslip powinien zawierać następujące informacje

 • wysokość pensji przed potrąceniami (wynagrodzenie brutto)
 • indywidualną kwotę wszelkich stałych odliczeń (takich jak składka związkowa) lub łączną kwotę takich odliczeń (jeżeli pracownik otrzymuje tzw. “oświadczenie o regularnych potrąceniach z zarobków” – patrz poniżej)
 • indywidualną kwotę innych potrąceń np. podatek
 • wysokość zarobków netto  (czyli sumę po odliczeniach)
 • kwotę i formę jakiejkolwiek częściowej wypłaty pensji (takie osobne sumy mogą obejmować: wypłatę gotówkową oraz wyrównanie w postaci przelewu).

UWAGA:

Twój pracodawca może zamieścić dodatkowe informacje na payslipie, ale  zgodnie z brytyjskim prawem nie ma takiego obowiązku. Te informacje mogą dotyczyć:
– numeru ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number – NIN)
– kodów podatkowych,
– stawki rocznej lub godzinowej,
– dodatkowego wyrównania np. za nadgodziny, napiwki czy premie, które mogą być wykazane oddzielnie.

Co to jest oświadczenie o stałych potrąceniach?

Jeżeli twój pracodawca nie zawarł informacji o żadnych stałych odliczeniach w payslipie, jest zobowiązany dostarczyć ci  oświadczenie o stałych potrąceniach:
Takie oświadczenie musi:
– być sporządzone w formie pisemnej,
– zawierać dokładną kwotę oraz informację o przerwach w pracy, za które nie wypłacono wynagrodzenia
– opisywać cel potrącenia
– zostać wręczone przed pierwszym payslipem wymieniającym odliczenia
– być aktualizowane przynajmniej raz w roku.

Jeżeli twoje stałe potrącenia ulegną zmianie, pracodawca musi dostarczyć ci pisemne powiadomienie o tych zmianach lub po prostu wręczyć zaktualizowane oświadczenie.

Co jeśli mam problem z payslipem?

Przede wszystkim porozmawiaj ze swoim pracodawcą, aby ustalić czy da się załatwić sprawę bez zbędnych formalności. Jeśli to nie poskutkuje, konieczne może być złożenie skargi do Sądu Pracy (Employment Tribunals).

Jeśli nie otrzymałeś pełnego wynagrodzenia, powinieneś sprawdzić swój payslip i umowę; tam może znajdować się odpowiedź na pytanie dlaczego nie została wypłacona cała kwota. Payslip to najlepszy sposób bezpiecznego i poufnego przekazywania pracownikowi informacji o zarobkach. Payslipy mogą być wystawiane w formie przystosowanej do łatwego drukowania. Pracodawca powinien się również zapewnić pracownikom dostęp do swoich payslipów i możliwość wydrukowania ich poufnie.

photo2